Ρινόκεροι

O ρινόκερος της Θερμοπηγής

Περισσοδάκτυλα φυτοφάγα ζώα

Ρινόκεροι

Dihoplus pikermiensis: Ο δίκερος πικερμικός ρινόκερος εμφανίζεται σε θέσεις του Άνω Μειοκαίνου στην Ανατολική Ευρώπη και την Ασία, παρόμοιος με τον σύγχρονο αντιπρόσωπό του (Dicerorhinus sumatrensis) που τρέφεται με φύλλα και βλαστούς. Σε αντίθεση με τα κέρατα των βοοειδών και ελαφοειδών που διατηρούνται σε απολιθωμένη μορφή λόγω της οστέινης υφής τους, τα κέρατα των ρινόκερων δεν διατηρούνται σε απολιθωμένη μορφή λόγω της κερατίνης σύστασής τους. Τα μόνα κέρατα ρινόκερων που διατηρούνται ακέραια είναι αυτά που βρέθηκαν στους πάγους (τριχωτός ρινόκερος-Coelodonta antiquitatis) ή μέσα σε παράγωγα του πετρελαίου (πίσσα, οζοκηρίτη κ.λπ.)

Οι ρινόκεροι της Θερμοπηγής αντιπροσωπεύονται ικανοποιητικά από απολιθωμένα τμήματα από κρανία, δόντια, νεογιλά δόντια, οστά του μετακρανιακού σκελετού. Τα πιο σημαντικά είναι τα πλήρη μεταπόδια (μετακαρπικά και μεταταρσικά) που συντελούν τα μέγιστα στον προσδιορισμό του είδους των ρινόκερων. Εντυπωσιακοί είναι οι πλήρεις βραχίονες του ζώου αυτού, που εκτός από τη φυσιολογική μορφολογία, δύο δείγματα από αυτούς παρουσιάζουν μεγάλη παραμόρφωση, αποτέλεσμα έντονων νεοτεκτονικών δράσεων και διεργασιών στην περιοχή στο διάβα του χρόνου. O ελάχιστος αριθμός ατόμων που υπολογίζεται να έζησε στην περιοχή με βάση τα απολιθώματα, είναι 3 άτομα: δύο ενήλικα και ένα νεαρό.

Ο ρινόκερος της Θερμοπηγής αποδίδεται στο είδος Dihoplus pikermiensis, έναν πιο συντηρητικό ρινόκερο με επιλεκτική τροφή φύλλων και βλαστών (browsers, αντίθετο βόσκησης με γρασίδι,  grazers) που δείχνει δασώδεις περιοχές και συμπίπτει με την παρουσία του αγκυλοθηρίου Ancylotherium pentelicum, το οποίο εξελίχθηκε σε browsers, καθώς και με τέσσερα διαφορετικά είδη καμηλοπαρδάλεων που ταξινομούνται ως επί το πλείστον ως browsers ή μεικτοί τροφοσυλλέκτες πολύ κοντά στα browser – μορφοσυστήματα

Κοινοποίησέ το