Καμηλοπάρδαλη

Οι καμηλοπαρδάλεις της Θερμοπηγής

Αρτιοδάκτυλα φυτογάγα ζώα

Καμηλοπαρδάλεις

Οι Καμηλοπαρδάλεις (Giraffidae) ανήκουν στην τάξη των Αρτιοδάκτυλων (Artiodactyla), μαζί με τα Βοοειδή (Bovidae), Ελαφοειδή (Cervidae), Καμήλες (Camelidae), Χοίρους (Suidae), Ιπποπόταμους (Hippopotamidae) και Κητώδη (Cetacea).

Η παρουσία των προϊστορικών καμηλοπαρδάλεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή της Σιντικής, αφού οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν στη Θερμοπηγή έφεραν στο φως περισσότερα από 50 δείγματα απολιθωμένων οστών και δοντιών. Η μελέτη αυτού του υλικού έδειξε την παρουσία τεσσάρων ειδών καμηλοπαρδάλεων:

Palaeotragus rouenii: Ο Παλαιότραγος, ως γένος, αποτελείται από αντιπροσώπους σχετικά μέτριου μεγέθους, οι οποίοι φέρουν απλούς οξύληκτους οστεόκωνους στο κρανίο.

Palaeotragus sp.: Εκτός από τον Παλαιότραγο Palaeotragus rouenii, στη Θερμοπηγή παρουσιάζεται και ένα ελαφρώς μεγαλύτερο είδος που αποδίδεται στον Palaeotragus sp.. Το είδος φέρει ελαφρώς μεγαλύτερα δόντια και με διαφορετική μορφολογία, χαρακτήρες που το πιθανότατα το κατατάσσουν σε ένα νέο είδος για τη επιστήμη.

Helladotherium duvernoyi: Το Ελλαδοθήριο συνιστά ένα από τα πιο κοινά είδη καμηλοπαρδάλεων του Μειοκαίνου. Το γένος αποτελείται από ένα και μοναδικό τυπικό είδος, το Helladotherium duvernoyi, με τυπική θέση ευρέσεως το Πικέρμι Αττικής. Το Ελλαδοθήριο είναι μία καμηλοπάρδαλη με κοντό λαιμό, αλλά ένα από τα πιο ογκώδη μηρυκαστικά του ανώτερου Μειοκαίνου. Αρσενικά και θηλυκά άτομα δεν παρουσιάζουν οστεόκωνους στο κρανίο.

Samotherium major: Το Σαμοθήριο είναι μία μεγάλη και εξελιγμένη καμηλοπάρδαλη, η οποία διαφέρει από το γένος Palaeotragus από το πολύ μεγαλύτερο μέγεθός της και την πιο επιμήκη προσωπική περιοχή. Το Samotherium major αποτελεί το μεγαλύτερο είδος Σαμοθηρίου, με μέγεθος παρόμοιο με αυτό του Helladotherium duvernoyi. Φέρει οξύληκτους οστεόκωνους, οι οποίοι τοποθετούνται πάνω από τους οφθαλμούς.

Κοινοποίησέ το