Ιππάρια

Τα Ιππάρια της Θερμοπηγής

Περισσοδάκτυλα φυτοφάγα ζώα

Ιππάρια

Τα Ιππάρια (Equidae) ανήκουν στην τάξη των Περισσοδάκτυλων (Perissodactyla), μαζί με τους Ρινόκερους (Rhinocerotididae), Χαλικοθήρια (Chalikotheriidae) και Τάπιρους (Tapiridae). H τάξη περιλαμβάνει άτομα με 1, 3 ή 5 (περιττό αριθμό) δακτύλων στα πόδια τους. Χαρακτηριστικό των ιππαρίων, που το διακρίνει από τα άλογα, είναι η παρουσία τριών δακτύλων σε κάθε άκρο, δηλαδή τα επιπλέον δύο μικρά δακτύλα σε κάθε πλευρά του κεντρικού-κύριου δάκτυλου, που δεν ακουμπούν στο έδαφος. Το κύριο δάκτυλο είναι παρόμοιο και ομόλογο με αυτό των σύγχρονων αλόγων. Στοιχεία για τη διατροφή τους παίρνουμε από τα βουνοσεληνοδοντικού μικτού τύπου δόντια τους.

Τα ιππάρια είναι πολύ χαρακτηριστικά ζώα της γεωλογικής περιόδου του Νεογενούς της Ευρασίας, Αφρικής και Αμερικής και του Πλειστοκαίνου της Αφρικής. Για την ταξινόμησή τους έχουν προταθεί περισσότερα από 200 είδη, τα οποία καλύπτουν ένα σημαντικό χρονικό διάστημα παρουσίας 12 εκατομμυρίων ετών περίπου, οπότε και η πρώτη παρουσία του ιππαρίου στην Ευρώπη, ένα σημαντικό γεγονός γνωστό ως «Hipparion» Datum του Παλαιού Κόσμου, ώστε να διακρίνεται από το κάπως παλαιότερο της Βόρειας Αμερικής (Νέος Κόσμος).

Πάνω από 900 απολιθώματα της Θερμοπηγής (κρανία, γνάθοι, δόντια, νεογιλά δόντια, οστά μετακρανιακού σκελετού) ανήκουν στην οικογένεια των ιπποειδών. Αξιοσημείωτη είναι η παρουσία πολύ λεπτών και επιμήκων άκρων, η οποία μπορεί να δώσει παλαιοοικολογικά συμπεράσματα με την ολοκλήρωση της μελέτης.

 

Τσουκαλά, Ε., Λαζαρίδης, Γ., Βλάχος, Ε., Ξάφης, Α. 2014. Τα παλαιοντολογικά ευρήματα της Σιντικής: Τα προϊστορικά ζώα και το Μουσείο της Θερμοπηγής. Δήμος Σιντικής: ο Χώρος και η Ιστορία του, 115-131 σελ., Εκδ. Δήμος Σιντικής, Σιδηρόκαστρο, Σέρρες.

Geraads D., Tsoukala E., Spassov N., 2007. A skull of Ancylotherium (Chalicotheriidae, Mammalia) from the late Miocene of Thermopigi (Serres, N. Greece) and the relationships of the genus. Journal of Vertebrate Paleontology 27:461–466

Κοινοποίησέ το