Βοοειδή

Τα Βοοειδή της Θερμοπηγής*

Αρτιοδάκτυλα φυτοφάγα ζώα

Βοοειδή

Τα Βοοειδή (Bovidae) ανήκουν στην τάξη των Αρτιοδάκτυλων (Artiodactyla), μαζί με τους Χοίρους (Suidae), τα Ελαφοειδή (Cervidae), τις Καμηλοπαρδάλεις (Giraffidae), τις Καμήλες (Camelidae), τους Ιπποπόταμους (Hippopotamidae), αλλά και τα Κητώδη (Cetacea). Πρόκειται για οπληφόρα φυτοφάγα θηλαστικά με 2 δάκτυλα στα πόδια τους και σεληνοδοντικού τύπου δόντια, από όπου παίρνουμε στοιχεία και για τη διατροφή τους (βοσκητές – κορφοσυλλέκτες). Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο για τον προσδιορισμό των βοοειδών είναι τα κέρατα. Αυτά αποτελούνται από τον οστέϊνο πυρήνα, που είναι προέκταση του μετωπικού οστού του κρανίου, ο οποίος με την απολίθωση διατηρείται, ενώ η κεράτινη θήκη που τον καλύπτει εν ζωή,  καταστρέφεται. Τα κέρατα των βοοειδών είναι μόνιμα με στρέψη ή κάμψη σε αντίθεση με αυτά των ελαφοειδών που αλλάζουν κάθε χρόνο και διακλαδίζονται. Κατά τη διάρκεια του Μειόκαινου υπήρχε μεγάλη ποικιλία σχετικά μικρόσωμων βοοειδών (γαζέλες, αντιλόπες, στρεψίκεροι κ.α.), ενώ κατά το Πλειόκαινο άρχισαν να εμφανίζονται μεγαλύτερα βοοειδή με αποκορύφωμα το Πλειστόκαινο έως και σήμερα (βόδια, βίσονες, βούβαλοι κ.α.).

Στη Θερμοπηγή ανακαλύφθηκε πλήθος απολιθωμάτων, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των βοοειδών του Άνω Μειοκαίνου. Περίπου 500 δείγματα (είναι υπό μελέτη, κρανία με τους πυρήνες των κεράτων, γνάθοι, δόντια, νεογιλά δόντια, οστά μετακρανιακού σκελετού), αντιπροσωπεύουν μία μεγάλη ποικιλία μορφών που ξεπερνά τα 7 είδη:

* Από Καθηγητή Δ. Κωστόπουλο

Κοινοποίησέ το