Αγκυλοθήριο

Τo Αγκυλοθήριο της Θερμοπηγής

Περισσοδάκτυλα φυτοφάγα ζώα

Τα Χαλικοθήρια και τα Αγκυλοθήρια (Chalicotheriidae) ανήκουν στην τάξη των Περισσοδάκτυλων (Perissodactyla), μαζί με τους Ρινόκερους (Rhinocerotididae), Ιππάρια (Equidae) και Τάπιρους (Tapiridae). H τάξη περιλαμβάνει άτομα με 1, 3 ή 5 (περιττό αριθμό) δακτύλων στα πόδια τους.

Αγκυλοθηρίο: Το γαντζωτό θηρίο του παρελθόντος

Τα αγκυλοθήρια είναι εξαφανισμένα περισσοδάκτυλα, τα οποία σύμφωνα και με την ελληνική ονομασία τους, ήταν ζώα με γαμψές οπλές στα δάκτυλα που σχημάτιζαν «γάντζους». Η παρουσία του αγκυλοθηρίου στην Θερμοπηγή διαπιστώνεται, ως συνήθως, με ένα μικρό αριθμό ευρημάτων. Σε αντίθεση όμως με τα έως τώρα γνωστά ευρήματα, η σκαπάνη του 2002 έφερε στο φως ένα πλήρες κρανίο σε εξαιρετικά καλή κατάσταση διατήρησης, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα να μελετηθούν ανατομικά γνωρίσματα του είδους, άγνωστα μέχρι την ανακάλυψή του.

Κοινοποίησέ το